+

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

Hajdú Eszter Noémi E.V. mint üzemeltető

a

www.salaura.hu

honlaphoz tartozó tájékoztatója

a

személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

2018.05.25-től általános adatvédelmi rendelet GDPR (General Data Protection Regulation)

Jelen tájékoztatás az adatvédelemről a Hajdú Eszter Noémi E.V.  ÁSZF-el együtt érvényes.


1.Általánosan az adatvédelemről
A számítástechnika, internet az elmúlt évtizedben jelentősen megnövekedett, ennek hatására a www.salaura.hu üzemeltetője felkészült az új jogszabálynak való megfeleléséhez. Az internet a személyes és közérdekű adatok kezelésének rendkívüli terepe, tekintettel az információk, az adatkezelések és az érintettek hihetetlenül magas számára és a korlátlan nyilvánosság erejére. 

A gyermekek adatainak védelme pedig kiemelt terület az adatvédők számára, hiszen itt koruknál és az ebből fakadó élettapasztalat hiányánál fogva az érintettek eleve kiszolgáltatottak, sebezhetőek és a jogsértések következményei személyiségfejlődésükre súlyosan kihathatnak.  

A magánszféra mindig is kiemelt szerepet töltött be a modern demokráciák működésében, és mint emberi jog is elismerést nyert. Mint alapvető jogot, minden európai jogrendszer tiszteletben tartja, de megjelenik nemzetközi szinten is. Az állam nem avatkozhat be az egyén magánéletébe, ugyanakkor biztosítania kell a megfelelő jogvédelmet az esetleges behatásokkal szemben.

Adatkezelőként a megrendelő illetve hírlevél feliratkozó továbbá:hozzájáruló adatait az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (továbbiakban: R) 6. cikk (1). bekezdés a) pontja (az Ön hozzájárulása) alapján kívánja kezelni.

2.Adatkezelő
A www.salaura.eu web áruházat a Hajdú Eszter Noémi E.V működteti, melynek

Székhelye:  1182 Budapest Rudawszky u. 14.

Képviselőjének neve:Hajdú Eszter Noémi

Telefonszám: +36 (70) 222-3335

Telefonos ügyfélszolgálati ideje: Hétfő-péntek 8.00-17.00 óra között

E-mail cím: info@salaura.eu

Számlaszám:  Takarék Bank Zrt. 10700615-71280233-51100005

Nyilvántartási szám: 53273310

Cégjegyzékszám: adatkezelő: Webonic Kft. /www.webonic.hu/ Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91865/2015.

virtuális szerver: Webonic/www.webonic.hu/

Címe: Webonic Kft.8000 Székesfehérvár, Budai út 14.


3. A személyes adatok védelme
A magánélethez való jog mellett az egyéneket személyes adataik védelmének joga is megilleti. Ez a jog azért nyert elismerést a modern demokráciák egyik alapjogaként, mert köztudott, milyen drámai következményekkel járhat az egyén életére nézve az adataival való visszaélés.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 8. cikke tartalmazza a személyes adatok védelméhez való jogot.

Személyes adatként a jog minden olyan adatot véd, amely egy meghatározott emberhez köthető.(Név, telefonszám, email cím, cím,számlázási cím) ezeket az adatokat harmadik félnek nem adjuk tovább.
Érzékeny adatok kiemelt védelmet igényelnek. (hit, egészség, faji hovatartozás, sexuális élet) Mindezek megerősített oltalmat élveznek a diszkrimináció vagy megbélyegzés elkerülése érdekében.
4.Adatkezelés célja
Adatkezelésünk kiterjed 3 célra, melyet önkéntesen, bármikor lemondhat:
Megrendelésnél, vásárlásnál
Hírlevél feliratkozásához
Vevői elégedettség nyilvánosságára hozatalában
A salaura.eu honlapon lévő vásárláshoz a minimális adat megadásával jöhet létre:

Név/vezetéknév, keresztnév/
telefonszám, 
email cím, 
postázási cím, 
számlázási cím
A megnevezett adatok alapján tudjuk felvenni a kapcsolatot a megrendelővel, illetve számára kézbesíteni az árut.  Az adatok megadása, illetve azok kezeléséhez való hozzájárulása önkéntes, amelyet bármikor, korlátozás nélkül visszavonhat.

Időnként hírleveleket küldünk azoknak, akik feliratkoztak honlapunkon. Jelen esetben adatként:

név,
telefonszám 
email cím
adatokat szerepeltetünk rendszerűnkben, addig, míg a feliratkozó külön nem mondja le. Minden év első időszakában (január, február, március) adatfrissítést hajtunk végre, azzal a céllal, hogy rendszerünkben tovább kezelhetjük feliratkozó adatait, érdekli az általunk küldött hírlevél, promóció, szolgáltatás vagy adatai törlését kéri. 


Vevői elégedettség nyilvánosságára hozatalát csakis abban az esetben tesszük közzé, ha teljes tájékoztatást kapott a hozzájáruló hol tesszük közzé illetve írásban vagy elektronikus utón jelzi részünkre. Kiskorúak esetén a beleegyezést a szülő (törvényes képviselő) adhatja meg. Iskolai osztályok, ovis csoportok esetén a kapcsolattartásra létrehozott csoportokba felkerülő képekről a szülők előzetes beleegyező nyilatkozat alapján lehetséges.

A személyhez fűződő jogok alapvető szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény VII. fejezetében találhatjuk. A képmással és hangfelvétellel kapcsolatos jogokra vonatkozó rendelkezéseket ezen a fejezeten belül, a 80. §-a tartalmazza.

A hozzájárulásnak kifejezettnek, határozottnak, önkéntesnek, és megfelelő tájékoztatáson alapulónak kell lennie. 


Mindez azt jelenti, hogy:

∙ a hozzájárulást nem kényszerítjük ki; 

∙ csak meghatározott cél érdekében kérjük a hozzájárulás, általános adatkezeléshez nem;

∙ a hozzájáruláshoz megfelelően tájékoztatjuk az érintettet arról, miért is történik adatainak felhasználása.

5.Gyermekek jogainak kiemelt védelme
A gyermekek még nem tudják felmérni, milyen következményekkel járhat személyes adataik megadása, a jogszabályok kimondják, hogy kiskorútól nem lehet hozzájárulását kérni. Ha egy cég vagy szervezet gyermekek adatait szeretné kezelni, a hozzájárulást a szülőktől vagy törvényes képviselőtől kell beszerezni. Ez nem azt jelenti, hogy a gyermekek véleményét nem kell kikérni az adott kérdésben. Épp ellenkezőleg: a legkisebbeket is megilleti a jog, hogy kifejezzék véleményüket az őket érintő kérdésekben, és ezt a véleményt a lehetséges mértékben figyelembe is kell venni.

Az új szabályok értelmében a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. Rendszerünkben 16 év alatti gyermek nem vásárol, adatait nem tároljuk.


6.Érintettek jogai
Attól függetlenül, hogy valaki egyszer hozzájárult személyes adatainak felhasználásához, ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

Lehetőség van megtagadni az adatkezelés hozzájárulását is.

Az Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban bármikor, korlátozás nélkül kérhet:

• tájékoztatást,

• helyesbítést,

• törlést,

• kezelés korlátozását, illetve 

• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.


Hírlevél feliratkozásához az adatkezelési hozzájárulás megtagadásával nem kap hírlevelet, a salaura.eu honlapon tájékozódhat önkéntesen, adatmegadása nélkül. Hírlevél, promóció, termékminta ebben az esetben nem jár.
Megrendelésnél, vásárlásnál az adatkezelést megtagadhatja, ebben az esetben a honlapon tájékozódhat, ügyfélszolgálati címen előre egyeztetett időpontban megvásárolhatja a kiszemelt terméket.
Vevői elégedettség nyilvánosságára hozatalában az adatkezelést megtagadhatja, mely kiterjed a képmegosztás, videó megosztásáról. Ebben az esetben nem készítünk Önről fényképet, videót, nem hozzuk nyilvánosságra.
A korlátozáshoz és a tiltakozáshoz való jog kapcsán felhívjuk a figyelmét, termék megrendelésénél, vásárlásnál szerződést köt az adatkezelővel, ezen jogai leszűkülnek, hiszen a vásárlási szerződés keretében olyan adatokat kell kezelnünk, amelyet jogszabály rendel el.

7. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő virtuális szerveren tárolja adatait, melyet a Webonic Kft. üzemeltet. 8000 Székesfehérvár,Budai út 14. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91865/2015.

Adattárolás Közép-Európában

Webonic Kft. szervere a pozsonyi adatközpontban találhatóak, amelyek megfelelnek a Tier III-as osztály kritériumainak. Természetesen fokozottan figyelnek a biztonságra, szünetmentes tápegységekkel, dízel generátorokkal, tűz, víz, fizikai hatásokkal szembeni védelemmel. Biztonsági mentéseiket egy másik adatközpontban, a város másik felében találhatóak, hasonló körülmények között.


8.Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz fordulhat.

A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu

9. További célú adatkezelés 
Tájékoztatjuk, hogy a jelen eljárás keretében rendelkezésünkre bocsátott adatait a tájékoztatóban megjelölt eltérő célra nem használjuk.

10. Adatvédelemmel kapcsolatos további információk
Tájékoztatjuk hogy a Google, Facebook, Instagram, Linkedn és egyéb közösségi hálózatokkal kapcsolatban vagyunk, hozzájárulását a közösségi portálokon is megadhatja.

Hozzájárulás módosításához, törléséhez kérjük email-ban jelentkezzen.

email címünk: info@salaura.eu

További tájékoztatás adatkezeléséről, hívjon minket a

+36 70 222 3335 telefonszámon.

Adatvédelmi hatóságok:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_hu

http://www.egyenlobanasmod.hu

Kapcsolat

Hírlevél

Viltor - webáruház készítés és bérlés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.